Osnovni podaci o direkciji

Naziv državnog organa Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine
Adresa sedišta Bulevar Mihajla Pupina 25
Poštanski broj i grad 21101 Novi Sad
PAK 400426
Opština Novi Sad
Matični broj 08784922
PIB 103547671
Šifra delatnosti 8411
Internet stranica www.drr.vojvodina.gov.rs
Direktor
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragiša Andrić
Telefon centrala 021/424-635
Telefaks 021/425-456
Adresa za dostavu pošte Bulevar Mihajla Pupina 16   21101 Novi Sad   PAK 400346