Јавне набавке 2019. година

Назив јавне набавке Документација
ЈН 1/2019

Јавна набавка добра – меркантилна пшеница род 2019. године са услугом складиштења обликована по партијама

 

Обавештење о  покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈНОП 1/2019

Јавна набавка услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, обликована по партијама

 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1/2019

Јавна набавка услуге чувања и издавања роба

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору