Руководство

Директор Дирекције
Радован Дурутовић
021/424-635
електронска пошта: radovan.durutovic@vojvodina.gov.rs

Помоћник директора Дирекције
Ела Штрауб
021/425-458
електронска пошта: ela.straub@vojvodina.gov.rs

Помоћник директора Дирекције
Драгиша Андрић
021/425-458
електронска пошта: dragisa.andric@vojvodina.gov.rs