Руководство

Директор Дирекције

021/424-635
електронска пошта:

Помоћник директора Дирекције

021/425-458
електронска пошта:

В.Д помоћник директора Дирекције
Драгиша Андрић овлашћено лице за заступање
021/425-458
електронска пошта: dragisa.andric@vojvodina.gov.rs