Организациона шема

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

ДИРЕКТОР     1

Службеник на положају

Помоћник директора      2

Виши саветник

за набавку, коришћење и обнављање робних резерви  1

за материјално финансијско пословање                           1

Самостални саветник

За прехрамбене робе      1

За нормативно правне послове                                1

За рачуноводствене послове                                1

Саветник

За прехрамбене робе         1

За непрехрамбене робе     2

За нормативно правне послове                                  1         

Сарадник

За рачуноводствене послове                                 1

Виши референт

За административне послове                              3

Технички секретар