Интерна акта

Назив документа Преузимање
Правилник о уређењу посебног програма обуке ради стручног усавршавања у Дирекцији за робне резерве АП Војводине Преузми
План јавних набавки за 2019. годину Преузми
План јавних набавки за 2018. годину Преузми
План јавних набавки за 2017. годину измена 1 Преузми
Правилник о попису обавеза и потраживања Дирекције за робне резерве АП Војводине  Преузми
План јавних набавки за 2017. годину Преузми
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дирекцији Преузми
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Дирекцији за робне резерве АП Војводине Преузми