Буџет

 

Назив документа
Преузимање
Финансијски план Дирекције за 2019. годину Преузми
Годишњи програм робних резерви за 2019. годину Преузми
Измене и допуне Финансијског плана Дирекције за 2018. годину. Преузми
Извршење буџета Дирекције јануар – март 2018 године Преузми
Финансијски план Дирекције за 2018. годину Преузми
Годишњи програм робних резерви за 2018. годину Преузми
Извршење буџета Дирекције јануар – септембар 2017. године Преузми
Измене и допуне Годишњег програма робних резерви за 2017. годину Преузми
Измене и допуне Финансијског плана Дирекције за 2017. годину. Преузми
Извршење буџета Дирекције јануар – јун 2017. године Преузми
Извршење буџета Дирекције јануар – март 2017. године Преузми
Финансијски план Дирекције за 2017. годину Преузми
Годишњи програм робних резерви за 2017. годину Преузми